تیک اسمارت

آنباکس و بررسی ربات های حرفه ای مبارز

ربات های مبارز حرفه ای که به تازگی از سوی شرکت سوپر آنتونی به بازار آمده و توسط دسته ی PS4 کنترل می شوند.

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید