تیک اسمارت

مسابقه ساخت موتورهای کپسول هایپرلوب توسط شرکت اسپیس اکس

مسابقات دانشجویی شرکت اسپیس اکس برای ساخت موتور حرکتی کپسول های مورد استفاده در پروژه هایپرلوپ.اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید