تیک اسمارت

استارتاپ Charity Water، راه حلی برای بحران آب

Charity Water نام پروژه ای است که در حالت استارتاپ از آمریکا آغاز شده است و هدف آن فراهم آوری آب سالم و آشامیدنی با قیمت پایین و برای عموم و همگان است. آمار نشان می دهد که بیش از ۶۳ میلیون نفر به آب آشامیدنی مناسب دسترسی ندارند.

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید